شهروندی ترکیه با خرید ملک

شهروندی ترکیه با خرید ملک

با اصلاح قانون در خصوص اخذ تابعیت ترکیه، خرید ملکی به ارزش 250000 هزار دلار در ترکیه پس از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی و تبصره «قابل فروش نیست» مبنی بر اینکه این ملک به مدت 3 سال فروخته نمی شود و از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته شده است که خریدار آن، همسر رسمی و فرزندان زیر 18 سال وی می توانند تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

شرکت ما و دفاتر حقوقی طرف قرارداد ما در رابطه با روند انتقال شهروندی ترکیه بر رویه های لازم برای آماده سازی مراحل لازم و تکمیل درخواست ها به صورت مستمر نظارت می کنند.

.کسانی که می خواهند اطلاعات دقیقی در این زمینه داشته باشند می توانند با ما تماس بگیرند و اطلاعات لازم را کسب کنند